I miejsce – kruci gang xdd
II miejsce – Twoja Odpowiedź
III miejsce – Halo Tibia?
IV miejsce – Best Of 3